contactons
Bologna
Liefde

Het Marokkaanse gezin is een gemeenschap van Marokkaanse christenen in Nederland met hun gezinnen, die verbonden zijn door de liefde van Christus. Hun onderwijs komt uit het Woord van de Heer, die bevrijdt, geneest en opbouwt.

"De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn."

LUKAS 4:18
Oslo
Evangelie en redding

Het is het verlangen van het Marokkaanse gezin om het evangelie van de redding door God te verkondigen onder Marokkanen in Nederland.

En Jezus zei tegen hen: "Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen. Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered..."

MARCUS 16-15:16
Madrid
Een lichaam

Hun droom is dat er een Marokkaans Nederlandse kerk komt die de naam van God verheerlijkt.

"Want er is maar één Lichaam en er is maar één Geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop."
#JEZUS IS DE WAARHEID